ทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 374 หมู่ 3 ถนนฮอด-แม่ตืน ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

โทร.053469-072 ต่อ 26 โทรสาร.053-469072 ต่อ 25

 Facbook : www.facebook.com/ThadueaMuedka 

 Email : [email protected]

Facebook Like Box

หนังสือราชการ สถ.