ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้จัดส่งเอกสารรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 6-7) เพื่อให้

Facebook Like Box

หนังสือราชการ สถ.