ด้วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้จัดส่งเอกสารรายการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 6-7) เพื่อให้

เจ้าของที่ดินได้ตรวจสอบความถูกต้องของราคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสามารถชำระภาษีได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หากพ้นระยะดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับ และไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมที่ดินได้ เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จะได้ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ตามวันเเละเวลาดังนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like Box

หนังสือราชการ สถ.