คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายพิภพ  จาเรือน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
โทร.081-9932668
 
 

นายเสริม  สาระติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-5618385

นายพงษ์สนิท  มอยแก้ว
รองนายกเทศมนตรี
โทร.087-1913851

นางอุษา  ปวนปินตา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.081-0352733

นายสุมิน  ยะกัน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.080-1202254

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายบุญรัง  ภูมลา
ประธานสภาเทศบาลฯ
โทร.089-2643230

นายทศพล  ฐิตวรังสรรค์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.084-9980222

นางสุปรียา  มาติ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร.097-9602624

นายนพดล  แสนกันธิ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.098-0352109

นายบุญสรรค์  จันทร์เรือน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.084-8032240

นายประสิทธิ์  วรรณดี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.097-9939775

นายไพรัช  สาระติ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.065-0077520

นายนคร เลิศสุวรรณไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.087-1777506

นายสมคิด  ตั๋นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.0923377267

นายทองดี  ใจปา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.084-3743306

นายอนุรักษ์  สุนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.061-4792603

นายอภิสาน อรุณฤทธิเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร.085-7135890

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page