คณะผู้บริหาร

 

สมาชิกสภาเทศบาล


นายพิภพ  จาเรือน

ประธานสภาเทศบาล


นายพงษ์สนิท  มอยแก้ว

รองประธานสภาเทศบาล


นายบุญสรรค์  จันทร์เรือน

เลขานุการสภาฯ

นายบุญเลื่อน เลิศสุวรรณไพศาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายจันทร์  โนมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายบุญรัง  ภูมลา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายสุทธิศักดิ์  มีมั่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

 
 

นายคำปัน  ชัยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายทศพล  ฐิตวรังสรรค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายเสริม  สาระติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายเปรม  ชัยบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา


 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page