แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563  

แนวทางการพัฒนา

การจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

ตามแผนอัตรากำลังเดิม

ตามที่มีอยู่จริง

ตามกรอบอัตรากำลังใหม่

การคำนวนภาระค่าใช้จ่าย

การคำนวนภาระค่าใช้จ่าย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page