นายพิภพ  จาเรือน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ร่วมกับ

รพ.ดอยเต่า สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และเจ้าหน้าที่อำเภอดอยเต่า ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ทำการตรวจร่างกาย ให้การรักษาเบื้องต้น แนะนำการใช้ชีวิต และการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง

272059
272058
272057
272056
272055
272054
272053
272052
272051
272050
272048
272049
272059 272058 272057 272056 272055 272054 272053 272052 272051 272050 272048 272049

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like Box