นายพิภพ จาเรือน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาท่อน้ำและรางระบายน้ำ

เพื่อหาแนวทางในแก้ไขปัญหาน้ำอุดตันต่อไป 

S36757526
S36757527
S36757542
S36757541
S36757540
S36757539
S36757538
S36757536
S36757535
S36757534
S36757532
S36757531
S36757530
S36757528
S36757529
S36757525
S36757524
S36757523
S36757521
S36757520
S36757519
S36757518
S36757517
S36757516
S36757515
S36757514
S36757513
S36757526 S36757527 S36757542 S36757541 S36757540 S36757539 S36757538 S36757536 S36757535 S36757534 S36757532 S36757531 S36757530 S36757528 S36757529 S36757525 S36757524 S36757523 S36757521 S36757520 S36757519 S36757518 S36757517 S36757516 S36757515 S36757514 S36757513

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like Box