เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสียง "ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม" จำนวน 365 ตอน

นายพิภพ  จาเรือน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ร่วมกับ

นายพิภพ จาเรือน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ลงพื้นที่สำรวจปัญหาท่อน้ำและรางระบายน้ำ

Facebook Like Box