เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 374 หมู่ 3 ถนนฮอด-แม่ตืน ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

โทร.053469-072 ต่อ 26 โทรสาร.053-469072 ต่อ 25 Facbook : www.facebook.com/ThadueaMuedka

ชื่อ นามสกุล
Email
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหา

Facebook Like Box