คณะผู้บริหาร

 

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพิภพ  จาเรือน

ประธานสภาเทศบาล

นายพงษ์สนิท  มอยแก้ว

รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญสรรค์  จันทร์เรือน

เลขานุการสภาฯ

นายบุญเลื่อน  เลิศวุวรรณไพศาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายจันทร์  โนมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายบุญรัง  ภูมลา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายสุทธิศักดิ์  มีมั่ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายคำปัน  ชัยวงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายทศพล ฐิตวรังสรรค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายสมพร  แก้วยะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายเสริม  สาระติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

นายเปรม  ชัยบาล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page