เทศบาลตำบลท่าเดื่อ -มืดกา ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ด่านตรวจคัดกรองโรค ดูแลการข้ามเขตพื้นที่จังหวัด/อำเภอ เพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตุการของผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผลัด ๑ (เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๘.๐๐) ผลัด ๒ (เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.) ผลัด ๓ เวลา (เวลา ๑๖.๐๑ - ๐๐.๐๐ น.) ในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๓ และวั์นเสาร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ด่านตรวจคัดกรองโรคแม่ตูบ ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 

เทศบาลตำบลท่าเดื่อ -มืดกา ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ด่านตรวจคัดกรองโรค...

โพสต์โดย เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like Box