ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหา โครงการ/กิจกรรม และความต้องการของชุมชน เพื่อบรรจุในแผนชุมชน

โดยกำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามที่แนบมาพร้อมนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook Like Box