ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ มาสอบฯในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ดังนี้

Facebook Like Box